Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Dnia 15-12-2017 godz. 21:25:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 1 5 17 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 3 0 1 1