Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 15-12-2017 godz. 21:23:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 5 0 0 0