Narzędzia:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 15-12-2017 godz. 21:20:30

Poprawka 24, 26

Za: 4 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 1 54 2 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 3 20 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 0 5 0 0