Narzędzia:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 15-12-2017 godz. 21:18:41

Poprawka 18

Za: 9 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 6 50 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 3 13 5 10
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 0 3 2 0