Narzędzia:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 15-12-2017 godz. 21:15:50

Poprawka 11

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 56 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 22 1 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 3 2 0 0