Narzędzia:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 15-12-2017 godz. 21:12:31

Poprawka 2

Za: 2 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 55 2 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 2 20 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 0 4 0 1