Narzędzia:

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dnia 15-12-2017 godz. 20:54:38

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 26 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 0 58 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 2 3 0 0