Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-12-2017 godz. 20:30:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 2 2 1 0