Narzędzia:

Dnia 13-12-2017 godz. 23:04:32

Za: 18 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 79
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 3 0 3 0 61
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 18 18 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 5 0 0 0 0 5