Narzędzia:

Dnia 12-12-2017 godz. 15:34:45

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 57 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 22 1 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1