Narzędzia:

Dnia 12-12-2017 godz. 15:10:56

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 21 1 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1