Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:25:17

Poprawka 2

Za: 1 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 11