Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:23:21

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12