Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Dnia 26-07-2012 godz. 15:15:57

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 46 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 15