Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Dnia 26-07-2012 godz. 15:46:06

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18