Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Dnia 26-07-2012 godz. 15:43:08

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15