Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-07-2012 godz. 15:39:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17