Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:36:11

Poprawka 22

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 10