Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:33:48

Poprawka 18

Za: 55 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 11