Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:33:11

Poprawka 16

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 10