Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:31:59

Poprawka 14

Za: 2 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 10