Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:31:17

Poprawka 13

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 10