Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:30:46

Poprawka 12

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 10