Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:30:13

Poprawka 11

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 10