Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:29:38

Poprawka 10

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 34 Nie głosowało: 10