Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:29:03

Poprawka 9

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 10