Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:28:33

Poprawka 8

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 12