Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:28:04

Poprawka 7

Za: 5 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 11