Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:27:21

Poprawka 5

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 11