Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:26:41

Poprawka 4

Za: 1 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 11