Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dnia 07-12-2017 godz. 12:33:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 17 1 2 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0