Narzędzia:

Ustawa o rynku mocy

Dnia 07-12-2017 godz. 12:32:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 0 18 2 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1