Narzędzia:

Ustawa o rynku mocy

Dnia 07-12-2017 godz. 12:31:19

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 0 7 13 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0