Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Dnia 07-12-2017 godz. 12:28:47

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 14 1 5 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0