Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-12-2017 godz. 11:43:54

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 41 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 52
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 41 1 6 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 0 0 0 0 33
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3