Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-12-2017 godz. 11:38:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 49 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 9 1 8 0 24
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1