Narzędzia:

Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

Dnia 07-12-2017 godz. 11:35:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 48 1 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 0 24 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0