Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Dnia 07-12-2017 godz. 11:33:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 52 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 49 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 2 21 1 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0