Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Dnia 07-12-2017 godz. 11:32:27

Poprawka 1

Za: 24 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 0 49 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 22 1 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0