Narzędzia:

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Dnia 07-12-2017 godz. 11:30:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 49 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 22 0 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0