Narzędzia:

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Dnia 07-12-2017 godz. 11:29:38

Poprawka 2, 3, 5

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 48 1 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0