Narzędzia:

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Dnia 07-12-2017 godz. 11:29:03

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 1 48 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0