Narzędzia:

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Dnia 07-12-2017 godz. 11:28:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 1 48 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 3 0 0