Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-12-2017 godz. 11:26:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 70 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 21 1 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0