Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-12-2017 godz. 11:24:57

Poprawka 7

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0