Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-12-2017 godz. 11:22:13

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 45 1 44 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 21 0 1 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0