Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Dnia 06-12-2017 godz. 09:05:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 21 3 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2