Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 06-12-2017 godz. 09:03:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 1 0 23 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2