Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-12-2017 godz. 09:01:51

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 21 0 1 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2