Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 06-12-2017 godz. 09:00:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 47 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 0 20 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3